1923_Александар Андријевиќ – ‘Струмица. Земља и Народ’, с36

1923_Александар Андријевиќ - 'Струмица. Земља и Народ', с36

„… Вие секако сте Србин.

– Е вака сега. Кога беа тука Бугарите, јас бев Бугарин. Стапнаа Србите, јас сум Србин – ама Христијанин сум.

Вие сакате да сте поблиску до Грците?

– Е не џанам. Грк е нешто друго, јас сум Македонец …“