1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд (pdf)

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена македонска држава.

Целата книга дигитализирана од МНА:

Посочил: Ѕале