1944.10.06_Държавен Весник – Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София (pdf)

1944.10.06_Държавен Весник - Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София

Огромен е опусот на профашистичката книжевност која била создадена во Бугарија за време на издигањето и превласта на фашистичката идеологија. Ова е список на книжевни дела определен за отстранување од новата бугарска “власт” после превратот и симнувањето на бугарските фашисти.
Фашизмот во Бугарија ќе “ја освои власта” во 1934 година, само една година после “освојувањето на власта” од национал-социјалистичката Хитлерова партија во Германија. После поразот во текот на Втора Светска војна фашистичките сили во Бугарија и Грција нема да бидат соодветно казнети и како такви до ден денес ќе останат длабоко вкоренети во нивните општества. Нивното традиционално пренесено присуство во државниот апарат ќе го определи неговиот висок степен на недемократски менталитет во односот кон разни општествени прашања. Вклучувајќи го, шовинистичкиот однос кон малцинствата, а посебно силеџискиот и негаторски однос кон македонскиот народ.

 

 

Посочил: Ѕале
Извор: ОМДА