1907.01-06_The Bankers’ Magazine, vLXXXIV, New York

1907.01-06_The Bankers' Magazine, vLXXXIV, New York

Во американски банкарски магазин се наведува дека многу било корисно за банките да имаат службеници кои ги знаат јазиците на големиот број странски доселеници кои тогаш надоаѓале во САД. Така се наведува список од јазици за кои Првата Национална Банка од Питсбург обезбедила службеници кои ги познаваат.

„… Странски јазици кои се говорат во Првата Национална Банка од Питсбург ги вклучува Руски, Литвански, Полски, Германски, Француски, Бохемиски (денес Чешки), Унгарски, Slavish (Славјански ?), Хрватски, Српски, Италијански, Бугарски, Грчки, Турски, Шпански, Карнолијански (веројатно Словенечки), Моравски (денес Словачки), Македонски, Далматински, Кинески, Холандски и Фламански. …“

 

Посочил: Пољакот од Македонија