1946.07.29–10.15_Direction de la documentation Francaise – Expose de M. Manuilski – Ukraine‘, Paris

1946.07.29–10.15_Direction de la documentation Francaise - Expose de M. Manuilski - Ukraine‘, Paris-01

„… Сметаме, меѓу другото, дека жртви на прогоните во Грција се албанското, бугарското и македонското малцинство.

Сега илјадници лица стравуваат од истребување, бараат засолниште во Албанија и Југославија. Нема сомнение дека оживувањето на старите расни ривалства на Балканот ќе доведе во овој регион до закана Балканот од-ново да се трансформира во едно жариште на конфликти и да ја комплицира меѓународната ситуација.

Нетрпеливата кампања што сега се води во Грција против шефовите на повеќе држави, како на пример против Маршал Тито, продолжува… Врските меѓу грчката влада и Југославија се толку затегнати што југословенскиот амбасадор штотуку ја напупшти Атина. Во светлината на овие потези, интервенциите на грчката делегација јасно се покажува како закана за мирот …”

Од излагањето на советскиот делегат Мануилски (од Украина) на 24 пленарна седница на Париската мировна конференција.

Direction de la documentation Francaise. Recuell des documents de la Conference de Paris, 29.07 –15.10.1946. Livre V Come vendu Stenographique des vingt-troisieme et vingtquatrieme Séance plenaires tenues le јeudi, 22 aout 1946. Expose de M.Manuilski-Ukraine.

 

Посочил: Портал Македонска Нација