1941_Koста С. Рацин – Антибугарофашистички Проглас

1941_Koста С. Рацин - Антибугарофашистички Проглас

Машинописен проглас на македонски јазик насловен „До сите честити Македонци!“.

„… Си отидоа српските полицајци, дојдоа бугарските.
Си отидоа српските даночници, дојдоа бугарските.
Си отидоа српските учители, дојдоа бугарските.
Се смени српскиот јазик и се воведе бугарскиот јазик по школите.
Се сменија српските, за да се воведат бугарски закони.
Престана српскиот, а се воведе бугарскиот фашизам.
Од грбот на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се смени само самарот! …“

 

Посочил: Македонија на Македонците