1870.01.14_Neue Freie Presse

1870.01.14_Neue Freie Presse-02

Македонците споменати во германски печат 1870 година како посебен народ.

„… Одма веќе Бугарите, Бошњаците, Македонците и Албанците се гледаат едни со други со завидливост …“

“… Already today Bulgarians, Bosniaks, Macedonians and Albanians are looking at each other with a feeling of envy. …“

 

„… Работливоста, трезвеноста, истрајноста на Бугарите, Албанците и Македонците е насекаде …“

„… The diligence, the sobriety, the and perseverance of the Bulgarians, Albanians and Macedonians is everywhere …”

 

Посочил: Марио Трајкоски