1884.12.12_The Monmouthshire Merlin and South Wales Advertiser – The alleged atrocities in Macedonia

1884.12.12_The Monmouthshire Merlin and South Wales Advertiser - The alleged atrocities in Macedonia

Во 1884 година Македонци од повеќе градови (Дупница, Ќустендил, Русе и Софија) преку Македонско Добротворно друштво во Софија ја известуваат јавноста, посебно со барање да биде известен британскиот премиер Гледстоун (веројатно затоа што покажувал наклонетост кон барањата на македонскиот народ) за злосторствата кои се вршат низ Македонија. Известувањето е пропратено со молба да се преземат мерки за спречување на ваквите дивеења. За ова претходно веќе било споменувано во британскиот Долен Дом.