1895.12.02_The New York Times – Macedonians threaten trouble

1895.12.02_The New York Times - Macedonians threaten trouble

„ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ЗАКАНУВААТ СО ПРАВЕЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Побаруваат исти права (концесии) какви што добиле Ерменците.

Софија, Сне. 1.- Собир на поддршка на Македонското движење беше одржан овде ова попладне. Плоштадот каде што собирот се одржа беше преполн.
М. Такиев, член на Собранието, претседаваше. Тој побара за Македонија права од Турција, слични на оние дадени за Ерменија. Пред да продолжи постапката, изби неред и беа испукани две револверни пукања.
Ова предизвика паника, и во бркотницата која следеше во бегството од плошатадот неколку личности беа повредени. “

 

„… MACEDONIANS THREATEN TROUBLE
“Will Claim tlie Same Concessions ns
Armenia Receives,
Sofia, Dec. 1.—A meeting In support of
the Macedonian movement was held here
this afternoon. The square in which the
meeting was held was crowded.
M. Takieff, a member of the Sobranje,
presided. He claimed for Macedonia con-
cessions from Turkey, similar to those
granted to Armenia. Before the proceedings
had progressed far disorder broKe out, and
two revolver shots were fired.
This caused a panic, and in the rush that
followed to escape from the square sev-
eral persons were injured.
Kfor JTcluljork Simes
Published: December?, 1895
Copyright © The New York Times …“

 

Посочил: Ѕале