1902.08.18_The New York Times – Macedonians divided

1902.08.18_The New York Times - Macedonians divided

„… МАКЕДОНЦИТЕ ПОДЕЛЕНИ

Избрани Два Комитети, Сарафовите Поддржувачи Држат Одделен Конгрес.

Софија, Жит. 17. – Македонскиот комитет кој беше во конгрес овде од Жит. 10 го реизбра поранешниот комитет.
Поддржувачите на М. Сарафов, познатиот бивш Претседател на комитетот, одржа одделен конгрес и избра друг комитет.
Водачот на регуларниот комитет е Ген. Цончев.

Расколот во комитетот, како што се смета, наголемо ќе ја минимизира опасноста од Македонската побуна, бидејќи двете фракции најверојатно ќе ги трошат своите енергии во меѓусебна борба. …“

 

Овде станува збор за внатрешните борби во Врховниот Комитет. Имено Борис Сарафов, (овде погрешно наведен со иницијалот М., најверојатно помешан со бугарскиот политичар Михаил Сарафов) како Претседател на Врховниот Комитет, ќе ја смени страната и цврсто ќе застане на ставот за самостоен македонски народ, кој треба да се избори за независна македонска држава. После неколку години на толеранција, под влијание на бугарската власт, тој ќе биде заменет со генерал Цончев. Според статијата, Сарафов нема доброволно да се откаже и со помош на своите поддржувачи, направил обид за да ја задржи водечката позиција во комитетот.

 

 

„… MACEDONIANS DIVIDED.
Two Committees Elected, Sarafof’s Ad-
herents Holding a Separate
Congress.
SOFIA, Aug. 17.—The Macedonian com-
mittee which has been in congress here
since Aug. 10 has re-elected the former
committee.
The adherents of M. Sarafof} the noto-
rious ex-President of the committee, held a
separate congress and elected another com-
ɪɪɪɪ 11:66
The leader of the regular committee is
Gen. Zontcheff.
The schism in the committee will, it is
considered, greatly minimize the danger
of Macedonian agitation, as the two fac-
। tions are likely to expend their energies in
fighting each other.

Published: August 18, 1902
Copyright © The New York Times …“

 

Посочил: Ѕале