1903.02.22_The New York Times – Pope warns Macedonian catholics

1903.02.22_The New York Times - Pope warns Macedonian catholics

„Папата ги предупредува Македонските Католици“

Папата на шест месеци пред Илинденското Востание ја откажал поддршката на борбата на Македонците против муслиманската власт. Весникот известува дека со писмо до свештенството во Македонија и Албанија им дал упатство сите католици да се воздржат од политичка агитација.

 

„… Pope Warns Macedonian Catholics.
LONDON, Feb. 21.—A dispatch to the
Central News from Rome says the Pope
has sent letters to the clergy in Macedonia
and Albania Instructing them to enjoin all
Catholics to abstain from political agita-
tion.

Published: February 22, 1903
Copyright © The New York Times …“

 

Посочил: Ѕале