1903.03.21_The New York Times – Severe fight in Macedonia

1903.03.21_The New York Times - Severe fight in Macedonia

Судири со турската војска во текот на 1903 година пред Илинденското Востание.

„Жестоки борби во Македонија

Софија, Цутар 20, – Весникот известува дека се случиле жестоки битки помеѓу турските војски и дел од востаниците во Голи Ридови (Golay Hills), Македонија. Двете страни поднесле тешки загуби.“

 

„… SEVERE FIGHT IN MACEDONIA- 1
SOFIA, March 20,—The newspapers/ reʌ
port that a severe fight has taken placej
between Turkish troops and a body of in*;
surgents in the Golay Hills, Macedonia.
Both sides sustained heavy losses.
<£ lɔ c 35rUr U ork Simes
Published: March 21, 1903
Copyright © The New York Times …“

 

Посочил: Ѕале