1903.06.05_Италијанско списание – ‘La Vita Internazionale’

1903.06.05_Италијанско списание - 'La Vita Internazionale'

Неколку европски списанија веродостојно ги објавуваат плановите на Гоце Делчев за стратегијата за македонското ослободување од турското владеење.

„… – Интересен документ за намерите на вистинските македонски патриоти… Планот за востание е изложено од [Гоце] Делчев на членовите на Внатрешната организација:
1 – Да не се потпираат на Русија и Австрија;
2 – Да избегне војна на Бугарија со Турција;
3 – Да се запознае Европа, со манифест, дека Македонците се борат како поданици на Султанот – за да ги добијат правата својствени за автономија и политичка еднаквост;
4 – Во Македонија да се подготви, не таканаречено востание, туку револуција којашто, со оглед на очајот на народот и недостапноста на планините, ќе биде успешна и ќе им овозможи на Македонците, по долга борба, да започнат преговори со Султанот и да ги добијаат бараните реформи”.

Италијанското списание „La Vita Internazionale”,  францускиот весник „Pro Armenia”, и други.

Посочил: Слобода или Смрт