1903.08.09_St. Louis Morning – Macedonian Dynamiters

1903.08.09_St. Louis Morning - Macedonian Dynamiters

„СТАРТУВАА МАКЕДОНСКИТЕ ДИНАМИТЕРИ ВО ВАЖНО ТУРСКО ПРИСТАНИШТЕ

УЛИЧНИ СЦЕНИ ВО СОЛУН ВЕДНАШ ПОСЛЕ ДИНАМИТИРАЊЕТО НА ОСМАНЛИСКАТА БАНКА.
Овој криминал, предвесник на многу слични избувнувања, бил изведен пред неколку седмици и беа сите доделени на македонските незадоволници, кои сакаат да создадат владеење на терор пред да дојде времето за востание, веднаш после жетвата. Единаесет луѓе доживеаа смрт во експлозијата и последователниот судир со турските војски. Човекот кој всушност ја предизвикал експлозијата најверојатно го снемало во самиот чин. Солун е извонредно ситуиран и е главен стожер на огромна воена сила потребна за излегување на крај со неуморните Македонци.“