1903.08.16_The New York Times

1903.08.16_The New York Times

Бугарскиот премиер од тоа време Рачо Петров изјавил дека тоа е „целосно македонско национално движење раководено од внатрешната македонска организација“.