1903.10.21_The New York Times – Plans of Macedonians

1903.10.21_The New York Times - Plans of Macedonians

 

ПЛАНОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ.

Странскиот дописник успеал да стапи во врска со македонски револуционерен водач. Преку него дознава за планот да се одржуваат борбени дејства и во текот на зимата, зависно од временските услови, додека напролет повторно би дигнале востание со цел да се покаже дека Турција не може да го среди македонското прашање.
Турците вршеле разни злосторства, ги убивале сите возрасни Македонци, но само во ретки случаи вршеле насилство врз деца и жени.

 

Посочила: DragonGirl