1903.11.28_The New York Times – Kaiser aids the Мacedonians

1903.11.28_The New York Times - Kaiser aids the Мacedonians
„… КАЈЗЕРОТ ГИ ПОМАГА МАКЕДОНЦИТЕ.
Лондон Тајмс – Њу Јорк Тајмс
Наменски Кабелграм.
ЛОНДОН, Сту. 28. – Софискиот дописник од Тајмс вели дека Германскиот Император испратил преку Принцезата Клементина 2,000f како олеснителна помош за Македонските бежанци, со своерачно писмо изразувајќи сомилост со нивното страдање. …“
Во време кога непосредно после Илинденското Востание помош испратил италијанскиот крал помош испраќа и германскиот цар за да ги прикрие своите гревови кон Македонија. Ако се има предвид дека како последица на германско-турското стратешкото сојузништво висок германски старешина ќе има клучна улога во осмислувањето на суровиот начин на кој било задушено Илинденското Востание.
„… KAISER AIDS THE MACEDONIANS.
Xondon Times—New Tohk Times
Special Cablegram.
LONDON, Nov. 28.—The Sofia corre-
spondent of The Times says the German
Emperor has sent Princess Cl^mentlno
ɪ 2,000f. for the relief of the Macedonian
। refugees, with an autograph letter ex-
, pressing commiseration for their suffer-
ings.
The New York Times
Published: November 28, 1903
Copyright © The New York Times  …“

Посочил: Ѕале