1903.11_The Shoshone Journal

1903.11_The Shoshone Journal

140 Офицери од македонско потекло биле остранети од бугарската војска затоа што правеле заговор за преку судири на границата да предизвикаат воен судир со Турците (со претпоставка за да ја вовлечат Бугарија во војна за ослободување на Македонија).