1903.12.08_The New York Times – Italian king aids Macedonians

1903.12.08_The New York Times - Italian king aids Macedonians
„… Италијанскиот Крал ги Помага Македонците.
Лондон Тајмс – Њу Јорк Тајмс
наменски кабелграм.
Лондон, Сне. 8. – Софискиот дописник од Тајмс вели дека Кралот Виктор Емануел од Италија дал 10,000f. како олеснитела помош за Македонските бежанци. …“
„… Italian King Aids the Macedonians.
London Times—New York Times
Special -Cablegram.
LONDON, Dec. 8.—The Sofia corre- i
spondent of The Times says King^ Victor
Emmanuel of Italy has given lθ,θθθf. for j
the relief of the Macedonian refugees.
The New York Times
Published: Decembers, 1903
Copyright © The New York Times  …“

Посочил: Ѕале