1904.07.14_The Princeton Union, Minnesota

1904.07.14_The Princeton Union, Minnesota

Извештај од британскиот конзул за печатот во Османлиска Турција дека тој бил плодотворен заштитник на „неверниците“ (гиаури) – Ерменци, Бугари, Македонци и Евреи – при нивните поплаки кога ќе се најделе во тешкотии.