1907.11.29_New York Times – Bulgars Attack Macedonians

1907.11.29_New York Times - Bulgars Attack Macedonians

„… БАЛКАНСКА РАСНА ВОЈНА

БУГАРИТЕ ГИ НАПАДНАА МАКЕДОНЦИТЕ

ЛОНДОН, Сту. 29.

Една стотина Бугари го нападнале Македонското село Отачница и убиле 4 селани. Турските војски гонеле пљачкашка банда и убиле 50 од нив. …“

Во статијата се употребува зборот racial (раса). Балканска РАСНА војна меѓу Бугарите и Македонците. Денес зборот раса има и го употребуваме во друго значење. Но во постарите книжевни дела како и новинарски извештаи, 19 и почеток на 20 век, зборот раса (racial, race) редовно се употребувал кога се мисли на самостоен народ. Што може лесно да се провери и со пребарување на тој збор низ доказната документација поставена на МНА интернет страницата.

Посочил: FidelKastro