1908.01.11_The New York Times – The Enigmatical Balkan Country

1908.01.11_The New York Times - The Enigmatical Balkan Country

Писателката на книгата “Блискиот Исток” навела: „Турците ги мразат Бугарите, Србите ги мразат Австријците, Романците ги мразат Грците, Албанците ги мразат Црногорците, Босанците ги мразат Турците, додека Македонците ги мразат сите наоколу“.

Зависно како се чита можно е да се преведе и спротивно поставено: „Турците се омразени од Бугарите, Србите се омразени од Австријците, Романците се омразени од Грците, Албанците се омразени од Црногорците, Босанците се омразени од Турците, додека Македонците се омразени од сите наоколу“.

Како и да е, Македонците се самостоен народ со сопствена поставеност на наклонетост или одбивност кон другите и тие кон нив.

 

Посочил: Форум Македонска Вистина