1908.12.25_Davis County Clipper – Four Celebrations of New Year’s Day

1908.12.25_Davis County Clipper - Four Celebrations of New Year's Day

Американски весник известува за Православна Нова година која истовремено ја славеле: Грците, Русите, Србите, Бугарите и МАКЕДОНЦИТЕ. Со оглед на годината Грците и Бугарите тогаш сѐ уште славеле по стар јулијански календарски стил.