1918.01.03_Гласило Свобода (Службен орган на Украинскиот Народен Сојуз)

1918.01.03_Гласило Свобода (Службен орган на Украинскиот Народен Сојуз)

Напис во украинското гласило Свобода во кој се воспева маченичката борба на македонскиот народ под слоганот „Македонија на Македонците“, за стекнување слобода, независност и самоуправна власт на македонскиот народ.