1919.07.31_Courier Democrat, Langdon (North Dakota)

1919.07.31_Courier Democrat, Langdon (North Dakota)

Бугарската суровост кон Македонците може да се види и од ова американско новинарско известување. После војната комисиски било утврдено дека во текот на три години бугарско владеење, во текот на I Светска војна, во Источна Македонија преку глад и лош однос, македонското население било намалено за 100 000 жители. Од кои 32 000 починати (останатите најверојатно се иселиле). За тој простор тоа е висок удел од вкупното македонско население кое таму живеело.

 

Посочил: Ѕале