1920_Василије Марковић – ‘Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији’, стр9, Сремски Карловци

1920_Василије Марковић - 'Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији', стр9, Сремски Карловци-01

„Самоилово македонско царство“, со седиште во Преспа, а нејзиниот владетел, Цар Самоил, се нарекувал наследник на Александар Македонски.

„… Самуил сам себе се нарекувал „наследник на Александар Велики и Пир

Но спрема други показатели, Самоиловото владеење, коешто претставува вистинско херојско доба на Македонија, не било неповолно за развивање на монаштвото. Сѐ до денес, зачувани се остатоците на една силна црковна култура којашто цветала на бреговите на Преспанското Езеро, каде што било седиштето на Самоиловата Држава.

Освен на Света Гора, никаде на Балканскиот Полуостров нема толку остатоци од цркви и манастири. Во побожната Преспа, Ахил бил свет остров. Во околните села постои традиција дека црквите и останатите градби биле ѕидани кога тука имало кралско владение. Мнозинството од градбите и нивните остатоци се од времето на Самоиловото македонско царство, чијашто престолнина била овде.“

 

Посочил: Macedonia: a True Endless Story …