1921.09.10_El Diluvio, núm217, Barcelona

1921.09.10_El Diluvio, núm217, Barcelona

Конференција на Лига на нациите во Женева – Меѓународен конгрес за правата на народите. Присуствуваат делегации од различни народи и нации, меѓу кои и Македонци.

„… Откако е ислушана македонската делегација, донесена е одлука за барањето на независност на Македонија. …“

 

Посочил: Види Види