1922.08.11_The Bismark Tribune, Battle Creek, Michigan

1922.08.11_The Bismark Tribune, Battle Creek, Michigan

Некое младо момче веќе на 15 години знаело да зборува 5 јазици: Македонски, Хрватски, Полски, Руски и Англиски и му помагал на службениците за превод. Овие јазични знаења ги стекнал дружејќи се со странците доселеници кои овие јазици ги зборувале.

 

Посочил: Саша Узунов
Извор: chroniclingamerica.loc.gov