1925.04.29_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri

1925.04.29_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri

„… Македонците продолжуваат со нивната политика да ги провоцираат прво Србите, потоа Бугарите со надеж дека еден ден додека тие двајца се расправаат Македонија ќе избега со посакуваната коска на независност …“

 

Посочила: DragonGirl