1933.01.08_Arbeiter Zeitung – Revolutionäre Vergangenheit

1933.01.08_Arbeiter Zeitung - Revolutionäre Vergangenheit

„Македонците се, без двоумење, сам засебен народ“

Австрискиот весник „Арбајтер цајтунг” во статија од коложег 1933 година посочува дека Македонската Револуционерна Организација – МРО – ВМРО нема други цели, освен ослободувањето на Македонија и во наредниот пасус нагласува дека Македонците се одделен, засебен народ.

„… Кога се основаа во деведесеттите години на минатиот век, тогаш претставува одбрана против крвавото и валкано турско владеење во Македонија. Уште тогаш се викаа ‘Внатрешна’ македонска револуционерна организација, а тоа сака да појасни дека сочинителите не се грижат за никаков друг идеал, немаат никакви поинакви слободоумни мисли освен ослободувањето на Македонија. Движењето уште при појавувањето беше шовинистичко, беше поддржано од Бугарите и искористено.

Македонците се, без двоумење, сам засебен народ, продукт на балканските народни маси, но според вид и јазик најслични се со Бугарите …”.

 

Посочил: Macedonia: a True Endless Story …