1942.09.14_The Newcastle Sun, p1

1942.09.14_The Newcastle Sun, p1

МАКЕДОНЦИТЕ ВО РЕВОЛТ ПРОТИВ БУГАРИТЕ
„Се објавува дека бугарска Македонија е во тотален револт. Состојба на опсада е прогласенa во Скопје – поранешен град на тврдината во Југославија – и околината, каде се вели дека револуционерните групи го тероризираат населението. Бугарски властодршци биле убиени во неколку градови. Германските кругови тврдат дека Русија ги снабдува бунтовниците со храна и муниција преку воздушен простор. По падот на Грција и Југославија, Бугарија приграби големи делови од Македонија.“