1947_Cincinnati Enquirer, (M.W. Fodor)

1947_Cincinnati Enquirer, (M.W. Fodor)

„… После овој чин Грците повеќе не дозволуваа било кој Славјанин себе си да се нарекува Македонец. Славјано-говорното население, сега како Грци по националност, ако зборуваа Славјански беа опишувани како ‘Славјаногласни’ (Slavophone) …“

Посочил: Кукузел