1954+_What is in a language

1954+_What is in a language

Весникот известува за југословенско-бугарските дипломатски спорови околу македонскиот јазик и за постоењето на негирани македонски малцинства во Бугарија и Грција.