2000+_Збирка бугарски книги хвалоспеви

2000+_Збирка бугарски книги хвалоспеви

Атлантида – земја на древните Бугари;
Древните Бугари – прадедовци на Тракијците;
Древните Бугари, Сумер и Вавилон;
Древнобугарските кодови од Тракија и фараонски од Египет;
Загатките на земјата и древните Бугари;
Гените на Бугарите и цивилизацијата;
Древните Бугари – Жреци на создавањето;
Древните Бугари  и пирамидите;
Траките, кои го создадоа Христијанството;
Траките-Бугари, цивилизатори на Евро-Азија и светот;
Бугарите се во основата на човечката цивилизација;
Бугарите првите Европејци.