1976.06.05_ДООМ – ’Слободна Македонија – Ударац Емиграције‘

1976.06.05_ДООМ - ’Слободна Македонија - Ударац Емиграције‘

1976.06.05_ДООМ - ’Слободна Македонија - Ударац Емиграције‘ 1976.06.05_ДООМ - ’Слободна Македонија - Ударац Емиграције‘

„’Слободна Македонија-Ударац емиграције’ или ‘Поробљена Македонија-Ударац Македонске масовне емиграције’?!

Денес Југословенскиот црвен диктатор Тито, заменикот на крал Александар Караѓорѓевиќ се наоѓа пред тркалото на историската вистина и која го тера да признае пред светската јавност, па дури и пред самиот македонски народ дека се наоѓа на самиот крај на брегот …“.

 

Посочил: Портал Македонска Нација