1991.09.08+_ВМРО Независна – Илинден, Ѓорѓи Солунски – ’Обраќање‘, софиски регион

1991.09.08+_ВМРО Независна - Илинден, Ѓорѓи Солунски - ’Обраќање‘, софиски регион

Обраќање на Ѓорѓи Солунски од софискиот регион, Претседател на ВМРО Независна “Илинден”

ОБРАЌАЊЕ
БРАЌА МАКЕДОНЦИ,
ГРАЃАНИ НА Р МАКЕДОНИЈА,

ТРЕТИОТ ИЛИНДЕН на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД Е ВЕЌЕ ВИСТИНСКА РЕАЛНОСТ.
ИДЕАЛОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ РЕВОЛУЦИОНЕРИ – “МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ” И “НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА” Е ВЕЌЕ ФАКТ.
ОВА ГО ПОТВРДИ РЕФЕРЕНДУМОТ, ПРОВЕДЕН НА 8-мк СЕПТЕМВРИ 1991г ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.
МАКЕДОНИЈА Е ПРОГЛАСЕНА КАКО СУВЕРЕНА И НЕЗАВИСНА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА НА БАЛКАНОТ, РАМНОПРАВНА СО СИТЕ ДРЖАВИ ВО ЕВРОПА И ЦЕЛИОТ СВЕТ.

Ч Е С Т И Т О ! ! ! !
ОД МАКЕДОНЦИТЕ ОД ТРАДИЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА В М Р О /НЕЗАВИСНА/-“ИЛИНДЕН”
СОФИСКИ РЕГИОН

предоседател:
/ЃОРЃИ СОЛУНСКИ/

 

Посочил: Портал Македонска Нација