0393 – 0451~_Летописи – Теодорит Кирски

0393 – 0451~_Летописи - Теодорит Кирски

„… Солун е извонредно голем и многуљуден град. Тој му припаѓа на македонскиот народ и е главен град на Тесалија, Ахеја и исто и на многу други племиња кои се управувани од префектот на Илирик. …“

Историско сведочење за време од 4ти до средината на 5ти век, Македонците не само што не се уништени под културоцидната Римска окупација, туку Солун е сѐ уште главен град на македонскиот народ.

Посочил: Пољакот од Македонија