1878.11.02_Edward B. B. Barker – Accounts and Papers

1878.11.02_Edward B. B. Barker - Accounts and Papers

1878 година писмо потпишано од 15 старешини од Малешевијата кои се нарекуваат Македонци, со македонска крв, од Македонија до англискиот конзул во Солун.

 

 

1878г писмо на англискиот конзул од Солун до сер А. Х. Лауард во кој конзулот известува за 15 000 наоружани востаници кои се нарекуваат Македонци.