Зборокоренување на зборот Атлант

Зборокоренување на зборот Атлант

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (етимологијата) НА ИМЕТО НА АНТИЧКИОТ БОГ АТЛАС

АТЛАС е џинот во античката митологија кој го симболизира ТЛОто, и на себе и на своите ДЛАНКИ го носи небесниот свод!

Клучен збор македонската именка ТЛО; ТЛА! Именката ТЛО е присутна во сите словенски јазици. На грчки зборот ТЛО е έδαφος. АТЛАНТИДА е исчезнатата цивилизација, изгубеното ТЛО од лицето на земјата, кое апокалиптично завршило во морските длабочини.

Мала промена на звучноста от Т во Д ја одредува именката ДЛАнка; ДЛАнки!

ТЛАНИК пак е местото на подот од внатрешниите простории од традиционалната македонска куќа, кое го симболизира ТЛОТО врз кое се пали и одржува семејниот оган

Извадок од „ПРАВИОТ ГОВОР“
Илија Ристески