1855.02.15_Јордан Х. Џинот – во цариградски весник

1855.02.15_Јордан Х. Џинот - во цариградски весник

Јopдан Хаџиконстантинов – Џинот на 15ти Сечко 1855 г. во Цариградски весник објавил напис за Скопска Црна Гора. Во написот говори и за фрескоживописот во црквата Свети Ѓорѓија Победоносецот, во село Бањани во подножјето на Скопска Црна Гора. Црквата е изградена во првата половина на 16. век и таму е насликан Александар Македонски и Лавот Македонски – симболот на Македонското царство.