1965_Laura Foreman – ’Alexander – The Conqueror‘, University of California

1965_Laura Foreman - ’Alexander - The Conqueror‘, University of California-01

„… Македонија … на северната грчка граница. Македонците не биле Грци. Тие биле народносно различни, најмногу затоа што не делеле исти претходници од Бронзеното Време, Микенската цивилизација која помогнала да се одреди што значи да се биде Грк. Македонците имале нивен сопствен јазик (иако грчкиот бил јазик на елитата и кралскиот двор) и одредени сопствени обичаи и традиции. …“

„… Грција во нивно време не била нација (не биле народ н.з.). Била збирка на градови-држави, на илјадници, големи и мали – кои се точкале на грчкиот полуостров, островите на Егејското Море, и источно низ морето, брегот на Мала Азија (современа Турција). Тие биле независни, само-управувани единки, претпазливи од напасти, и во еден или друг спој тие биле скоро секогаш во војна. … Тие сепак, можеле да најдат заедничка кауза, ако било во нивен интерес, посебно ако се соочувале со заедничка закана. …“

 

Посочил: Македон Хегемон
Извор: google books