1400+_За Словените во древноста

1400+_За Словените во древноста

Постојат средновековни автори кои не се согласуваат со северното потекло на словенството. Временски и земјописно словенството го поместуваат во древноста (антиката) и тврдат дека некои од славните историски личности како Александар, Филип, Јустинијан биле Словени.