1900+_Origins, Ethnicity, & Institutions, pg43

1900+_Origins, Ethnicity, & Institutions, pg43

„… Македонците и Грците веќе доволно се разликувале во времето на Александар Велики што им биле потребни преведувачи и предизвикало древните писатели да ги прибележат разликите.

древните писатели кои се од времето на Александар или кратко потоа верувале дека Грците и Македонците биле два различни народа.

и помага да се одреди народноста во изрази кои ги користеле народите од древноста. …“