1929.02.06_Орган на Сојузот на бугарските фашисти – списание ‘Бугарски Фашист’

1929.02.06_Орган на Сојузот на бугарските фашисти - списание 'Бугарски Фашист'

Цели 12 години пред Бугарија да стане дел од фашистичката коалиција, на 35 години од раѓањето на царот Борис Трети, во Софија излегува весник со име „Бугарски фашист“.

Весникот го издава Сојузот на бугарските фашисти или поранешниот Сојуз на борци, како што пишува во весникот. Бројот од 6 сечко 1929 година е посветен на 35 години од раѓањето на царот Борис Трети, кому му е посветен уводникот. Првиот број на органот на Сојузот на бугарските фашисти, кој излегувал од печат легално, е отпечатен 4 години пред во Германија на власт да дојдат Хитлер

Посочил: express.mk