Зборокоренување на зборот Мирон

Зборокоренување на зборот Мирон

ПРИЛОГ КОН ЕТИМОЛОГИЈАТА НА ИМЕТО ОД ДРЕВНИОТ ВАЈАР МИРОН

Името на еден од најпознатите вајари (скулптори) на древниот свет МИРОН е составено од два дела. Од македонската именка МИР и личната заменка во трето лице еднина ОН. Личните имиња како МИРО, МИРКО, МИРЈАНА, МИРОЉУБ, до ден денес се задржани кај Македонците и Илирите (Хрватите, Словенците, Србите, Црногорците, Босанците). Како и кај сите словенски народи без исклучок: Пољаци, Чеси, Словаци, Руси, Белоруси и Украинци. Именката МИР е во основата на името на надалеку познатиот антички град СМИРНА! Именката МИР е и во основата на името на Македонката, народен херој од Беломорскиот дел на Македонија, МИРКА ГИНОВА, ѕверски мачена и убиена од страна на грчките монархофашисти во 1946 год.

Kлучен збор: македонскиот збор МИР
На грчки јазик МИР значи зборот ειρήνη

Делото што МИРОН ќе го изваја е наречено ДИСКОболос, (Δισκοβόλος), преведено од грчки на македонски – ДИСКОфрлач. (Сл. бр.1) Предмет на проучување е првиот дел од зборот ДИСК кој е со македонски корен и произлегува од глаголот СТИСКА, а ДИСК се прави со СТИСКање! Како што во Словенија и Хрватска има ТИСКарни со кои ТИСКаат – печатат хартија!

И болеста ДИСKопатија е на истата основа:
ДИСKоПATИЈA
TИСKо ПATИа

Од СTИСKање ПATИ, ПАТАТ нервите кои се сTИСнати од прешлените!

Kлучни зборови: македонскиот глагол СTИСKA и македонскиот глагол ПATИ,

Глаголот пати кај нас Македонците е толку силно одомаќинет што на никој досега не му успеало да ни го промени или што би рекле нашите Македонци од Беломорието: „Е.. шо ПАТИМЕ“.

Извадок од „ПРАВИОТ ГОВОР“
Илија Ристески