Автор: Градител

1929.05.24_The Mansfield News - Picnic planned by Macedonians
Posted in А9.1 Слика и посока

1929.05.24_The Mansfield News – Picnic planned by Macedonians

Македонската Политичка Организација организирала излет со храна (пикник) за Македонците по повод чествувањето на 1000-годишниот роденден од Светите Кирил и Методиј.   „ПИКНИК ПЛАНИРАН ОД МАКЕДОНЦИТЕ — Политичката Организација ќе Одржи Пикник во Недела на Фармата од Мише ‘Охридската, Македонска политичка организација, ќе има прв надворешен пикник во Недела, Косар 25, на фармата од Мише на Луис булеварот. Во текот…