Автор: Уредник

1923 « 1992_Richard Clogg - 'A Concise History of Greece', p105
Posted in 19.1 Слика и посока

1923 « 1992_Richard Clogg – ‘A Concise History of Greece’, p105

На земјописката карта е претставена густината на разместување на анадолските Грци во Грција со договорот од Лозана 1923 година за размена на население меѓу Грција и Турција. Според картата густината на доселени е највисока во Македонија. Така што во просек…

23_The National Geographic - Anatolian Greeks coludn't speak Greek
Posted in 19.2 Само слика

23_The National Geographic – Anatolian Greeks coludn’t speak Greek

Познатото американско списание известува за демографските промени во Грција после воениот пораз на Грција и договорот од Лозана од 1923 година. Со одлуките од тој договор околу 1,25 милиони Грци биле преселени во денешна Грција при тоа најмногу на просторот…

Сведоштва народни – видео листотека, Беломорско 2022
Posted in 14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2022 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени 2022 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Сведоштва народни – видео листотека, Беломорско 2020-2021
Posted in 14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2020-2021 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2020 до 2021 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Сведоштва народни – видео листотека, Беломорско 2010-2014
Posted in 14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2010-2014 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2010 до 2014 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Сведоштва народни – видео листотека, Беломорско 2015-2019
Posted in 14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2015-2019 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2015 до 2019 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Сведоштва народни – видео листотека, Беломорско 1990-1999
Posted in 14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 1990-1999 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 1990 до 1999 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Сведоштва народни – видео листотека, Мала Преспа, Голо Брдо
Posted in 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во западниот дел од Македонија.   За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Сведоштва Народни - видео листотека, Пиринско
Posted in 14.3 Пирин

Збирка народни сведоштва – Пиринско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Posted in 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците кои живеат задгранично во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

Сведоштва лични - видео листотека, Пиринско
Posted in 14.3 Пирин

Збирка лични сведоштва – Пиринско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците од источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

Сведоштва лични – видео листотека, Беломорско
Posted in 14.2 Беломорие

Збирка лични сведоштва – Беломорско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците од јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

2022.02.02_Гоце Делчев е Македонец, Едно име имаме
Posted in 14.3 Пирин

2022.02.02_Гоце Делчев е Македонец, Едно име имаме

Aрсени Taнaсков Joвкoв (1882 –1924)
Posted in 23.4 Просветители

Aрсени Taнaсков Joвкoв (1882 –1924)

Aрсени Taнaсков Joвкoв e македонски револуционер, поет, весникар и општественик во Софија, Бугарија. Роден е вo с. Селци, Струшко, на 25 март 1884 г. Toa e eднo oд нajистурените села во западна Македонија во кoe 1875 г. сe родил и…

1895_Г. Димитровъ - ’Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение‘, Пловдивъ
Posted in 5.1 Слика и посока

1895_Г. Димитровъ – ’Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение‘, Пловдивъ

Тоа што Македонците не сакале да се кажуваат за Бугари дури и при наложувања од свештенството на бугарската егзархија ги приморало Бугарите да ги претставуваат како лукави, итри, непатриоти (бугарски) кои само за пари мислат кога им се бара да…