Автор: Уредник

Posted in А9.2 Само слика

1941~1949.06.26_Raids by Greek Terrorist

„… ПРОГОНИ ОД ГРЧКИ ТЕРОРИСТИ Лондон, Жетвар 26 (A.A.P) Оптужбите во Југословенскиот печат дека банди од Грчки Е.Д.Е.С под команда на Генерал Зервас, спроведуваат терор програма против Македонците, подигнаа стравови дека може да настанат сериозни меѓународни компликации. Извештаите тврдат дека бегалците идат преку Скопје, (порано Ускуб) во Србија, со приказни дека се истерани од своите домови со грабеж и насилство….

Posted in А15 Странски изјави А33 Правни дејства А13 Светски извори разни

2023.12.10_Комитет за отстранување на расна обесправеност, ООН – Извештај

‘Комитетот за отстранување на расна обесправеност’ при ‘Деловницата за човекови права на Обединетите нации’ во извештајот за Бугарија препорачува таа да ги разгледа сите можни средства за обезбедување на човековите права на припадниците на малцинските народносни заедници, вклучувајќи ги Македонската и Помачката, и да ги примени релевантните пресуди на ‘Европскиот суд за човекови права’ што се однесуваат на правото на…

Posted in А6.1 Слика и посока

1912—1913 « 1977_Stratis Myrivilis – ‘Life in the Tomb’

„… Овие се селани чиј јазик е сличен на тој од Бугарија и Србија. Тие сепак не ги сакаат првите бидејќи им ги земаат децата во војска. Другите ги мразат поради бедниот однос на нив како ‘Бугари’. Тие покажуваат наклонетост кон нас како Ромеи, бидејќи ние сме вистински претставници на ‘Православниот патријарх од Константинопол’ … Како и да е, тие…

Posted in А16.2 Беломорие

Македонците во Беломорско – I

Посочил: Бил Николов

Posted in А8.1 Слика и посока

1917_The National Association of Corporation, 5th convention, Buffalo – New York

Македонците меѓу другите националности, при тоа одвоено од Бугарите. „… Националностите кои општо ги посетуваат следните училишта се: Ерменци, Македонци, Бугари, Унгарци, и Германци, машки и женски. …“   Посочил: Вождот

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1903+_A. D. Hauren Smith

Надвор од Балканскиот Полуостров се верува дека Организацијата е некакво тајно друштво од полуполитички водачи на банди, едно соединување на револуционери. Таа, меѓутоа, не е ни едното ни другото. Управното тело на Македонската организација не е ништо друго, туку сенат на една тајна република, кој е уреден внатре во Турската империја и е избран од народот преку народни, но тајни…

Posted in А8.1 Слика и посока А15 Странски изјави А33 Правни дејства

2010.12.31_EC, European University Institute

Во извештај од Европскиот Универзитетски Институт доставен до Европската Комисија меѓу другите потиснувани малцинства во Грција се спомнува и македонското малцинство.   „… Tolerance and Cultural Diversity Discourses in Greece Apart from the above officially recognised minority, there is a Slav-speaking population of northwestern Greece, widely known along Greece as Slav-Macedonians. These latter had mobilised politically in the 1990s, raising…

Вероучение - Поука 03
Posted in А28.1 Личности

Спасе Мазенкоски (1953-2018)

Проф. д-р Катерина Тодороска Во македонската историја има личности кои по своето потекло како Македонци, независно дали живееле и работеле во македонската држава оставаат значајни дела за матичната земја. Од плеадата такви дејци голема оставнина за македонската историјата нѝ оставиле и двајцата Македонци од Преспа во Република Албанија, Стерјо Спасе и Спасе Мазенковски. ЗОШТО сакам да пишувам за Спасе Мазенковски?…

Posted in А28.1 Личности

Стерјо Спасе (1914-1989)

Проф. д-р Катерина Тодороска Во македонската историја има личности кои по своето потекло како Македонци, независно дали живееле и работеле во македонската држава оставаат значајни дела за матичната земја. Од плеадата такви дејци голема оставнина за македонската историјата нѝ оставиле и двајцата Македонци од Преспа во Република Албанија, Стерјо Спасе и Спасе Мазенковски. ЗОШТО сакам да пишувам за Стерјо Спасе?…

Posted in А26.2 Партизански борци

Вера Циривири – Трена

Вера Циривири – Трена за да не падне жива во рацете на ГНАСНИОТ БУГАРСКИ ФАШИСТИЧКИ ОКУПАТОР, сама си го одзела животот во Штип на 15 златец 1944 година. Нејзиното мртво тело било сквернавено од оние чии потомци денес продолжуваат со напади кон македонскиот народ. „ … На 5 декември нејзиното тело беше откопано. При откопувањето присуствуваше многу народ, претставители на…

Posted in А15 Странски изјави

2023_Димитар Атанасов, проф. д-р

Иако со негаторски став кон македонската историската самобитност, редок до некаде културен однос кон македонскиот идентитет. Критика кон поставеноста на мешовитата историска комисија.

Posted in А10.2 Само слика

1000+_La Coruña, España

Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1912.10.30_The Washington Times – Asked to Take Crown

За време на Балканските војни, братот на данскиот крал, принцот Харолд бил прашан од дипломатските претставници на балканските држави – дали би ја прифатил круната за идното кралство на Македонија. Планот на балканските сојузници е разбран за Македонија да се направи како независна земја, откако ќе биде изборена од Турција, и потоа да влезе во федерација со Бугарија, Србија, Црна…

Posted in А9.1 Слика и посока

1912.11.01_The Washtington Times – Danish Prince May Become King of Macedonia

Данскиот принц Харолд се согласил со замислата да биде крал во идното македонско кралство.   Посочил: Вождот

Posted in А33 Правни дејства

2024.02.15_ОМО Илинден – Отворено писмо

ДО Министерот – Претседатели на Република Бугарија Николај Денков, Марија Габриел ДО Претседавачот на Народното собрание ДО Националниот Омбдусман ДО Главниот обвинител на РБ ДО претседателот на бугарскиот Хелсиншки комитет Копија: ДО претседателот на Окружниот суд, Благоевград ОТВОРЕНО ПИСМО По повод: Ротацијата на премиерите на Република Бугарија Односно: Традиционалниот негаторски однос кон обврската за почитување на човековите права на Македонците во Република Бугарија…