Оддел: А4.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од РАЗНИ МАКЕДОНСКИ ИЗВОРИ.

1945.08.02_МПО - Илинденски пикник, САД-01
Posted in А16.7 Иселеништво А4.1 Слика и посока

1945.08.02_МПО – Илинденски излет, САД

Огромна маса на Македонци сликани позади плакатот на кој стои: „Напред за обединета Македонија“.   Посочил: Јордан Груев

Posted in А4.1 Слика и посока

1897_Гаврил Атан, фрескописен потпис

  Фрескописец Гаврил Атан: МАКЕДОНЕЦ од село Берово, Малеш 1879 год   Посочила: DragonGirl

1834_Македонското сонце (мајстор Г.Д. Алексов од с. Горно Броди, Серско)
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А4.1 Слика и посока

1834_Македонското сонце (мајстор Г.Д. Алексов од с. Горно Броди, Серско)

Македонското сонце изгравирано на ѕвоно во 1834 година, на коешто пишува: ☨ МАКЕДОНИА ✵ – Мајстор Г. Д. Алексов од село Горно Броди, Серско.

-0382 – -0336 « 1950+_Encyclopedia Britannica - Philip was not Greek
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А4.1 Слика и посока

-0382 – -0336 « 1950+_Encyclopedia Britannica – Philip was not Greek

„… Филип … сепак не бил грчки политичар, дури ниту Грк, туку крал на Македонците …“   Посочил: ДООМ

1903.08_Кумановско востаничко знаме
Posted in А4.1 Слика и посока

1903.08_Кумановско востаничко знаме

Знаме на кумановските востаници за време на Илинденското востание. Црвено знаме, со жолти букви испишано Ослободена Македонија – Куманово. Жена облечена во македонска традиционална носија. Во позадината изгрева 8крако сонце слично на денешното знаме на Република Македонија.  

1928_Приватни поштенски марки издадени во САД
Posted in А4.1 Слика и посока

1928_Приватни поштенски марки издадени во САД

Поштенски марки издадени во приватна режија во САД 1928 година на кои се прикажани картата на целосна Македонија и водечките ликови на македонската борба за слобода: Даме Груев, Гоце Делчев, Тодор Александров и Пере Тошев.

1850+_Gl. Vassilofschi Photograf Macedonenu Dui Ochritu
Posted in А4.1 Слика и посока

1850+_Gl. Vassilofschi Photograf Macedonenu Dui Ochritu

“Гл. Василевски македонски фотограф од Охрид.“ Запишано на влашки јазик на задната страна на фотографија направена кон средината на 19 век. Konstantin Miladinov? The Mystery of an old photograph from Ohrid