1903.08_Кумановско востаничко знаме

1903.08_Кумановско востаничко знаме

Знаме на кумановските востаници за време на Илинденското востание.
Црвено знаме, со жолти букви испишано Ослободена Македонија – Куманово. Жена облечена во македонска традиционална носија. Во позадината изгрева 8крако сонце слично на денешното знаме на Република Македонија.