Оддел: А4.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ МАКЕДОНСКИ ИЗВОРИ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Posted in А17.2 ДМК Само слика А4.2 Само слика

1878 — 1940_Димитрија Чуповски, монета Александар Македонски

Димитрија Чуповски на крајот на синџирчето од својот џебен часовник, имал приврзано древна монета со ликот на Александар Македонски – дополнителен показател за неговата древномакедонска наклонетост.   Посочил: Види Види

1915.04_Јане Сандански - некролог
Posted in А4.2 Само слика

1915.04_Јане Сандански – некролог

Легендарниот војвода Јане Ив. Сандански „Старикот“ „Пирински Цар“. Роден 1874 во с. Влахи Мелничка околија, после 20 годишна неуморна борба за ослободителното дело на македонскиот роб падна убиен на 10 април 1915 во Пирин, месноста „Баба“, убиен, од злосторничка рака на Бугари.   English: Legendary Duke Jane Iv. Sandanski “Starikt” “Pirin Tsar” Born 1874 in vilage Vlahi Melnik district, due…

1948—1949_Граѓанска војна - партизански цртеж 'Илинден'
Posted in А26.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘Илинден’

Илинден како придвижувачки поттик за македонската национал-револуционерна борба во текот на Граѓанската војна во Грција. На цртежот е ставен слоганот: „Да јакнее военото единство на грчкиот и македонскиот народ во борбата за мир демократија национална независност“ што јасно зборува за националната македонска освестеност и поттиците за борбата која била водена.   Посочил: Macedonia: a True Endless Story …

1960_Македонски комити на гробот од Јане Сандански
Posted in А4.2 Само слика

1960_Македонски комити на гробот од Јане Сандански

Над комитите стои распната парола: СЛАВА НА ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ РЕВОЛУЦИОНЕР ДЕМОКРАТ – ЈАНЕ САНДАНСКИ.

1900+_Знаме 'Автономија на Македонија и Одринско'
Posted in А4.2 Само слика

1900+_Знаме ‘Автономија на Македонија и Одринско’

Фолклорна употреба на Древномакедонските ознаки
Posted in А17.2 ДМК Само слика А4.2 Само слика

Древномакедонските обележја во фолклорната употреба

  1750_Домашни порти, град Прилеп       Црквата во востаничкото село Разловци.           1349_фреска ‘Псалм 148’, Лесновски манастир   Најважните македонски знаци – Крст и Сонце по македонските храмови. … и коловрт. Црквата Св. Богородица во с. Лешок, тетовско. Изградена пред 1000 години.       Црква Св. Никола, с. Челопек, тетовско Спореди со древните…

1928_Сликовно табло на Леринските војводи
Posted in А4.2 Само слика

1928_Сликовно табло на Леринските војводи

„… Табло на Леринските војводи, паднати за слободата на Македонија до и за време на Илинденското востание 1903 год., издадено по повод 25 годишнината од востанието. …“

1830_Црковен натпис со македонски презимина
Posted in А4.2 Само слика

1830_Црковен натпис со македонски презимина

Црковен натпис кој покажува за постепената и растечка природна појава во македонскиот јазик, семејната припадност да се искажува со додавање на ‘ски’ и ‘ска’ после името на предокот. ..друг пример Посочил: Пољакот од Македонија

1944.11.17_Видео исечок - говор на М. А. Ченто
Posted in А4.2 Само слика

1944.11.17_Видео исечок – говор на М. А. Ченто

Методија Андонов Ченто држи говор на средишниот скопски плоштад набргу после ослободувањето. Посочил: Гоце Панговски

1900+_Значки - За независна Македонија
Posted in А4.2 Само слика

1900+_Значки – За независна Македонија

1929_Македонија на Македонците, Софија
Posted in А4.2 Само слика

1929_Македонија на Македонците, Софија

На просвед во Софија Македонци носат транспарент со слоганот „Македонија на Македонците“. Секогаш кога во бугарската политика се намалувале надежите за грабнување и на вардарскиот дел од Македонија, се подотворала вратата за послободно истакнување на веродостојните македонски национални стремежи. Посочил:  Dragan Markoski

1932_МПО, 11та Конвенција, Кливленд - Охајо, САД.mp4
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика БIV ВИДЕОЗБИРКА

1932_МПО, 11та Конвенција, Кливленд – Охајо, САД.mp4

1922+_МПО собир
Posted in А16.7 Иселеништво А17.2 ДМК Само слика А4.2 Само слика

1922+_МПО собир

Собир на Македонската Патриотска Организација (МПО) од Лорејн, Охајо, САД, на која е истакнато знаме со „Александар Велики“. На печатот од организацијата стоел слоганот: „Македонија на Македонците“.

1929.09.01_Годишна конвенција на македонските иселеници (МПО), Торонто
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1929.09.01_Годишна конвенција на македонските иселеници (МПО), Торонто

1911_Првата македонска Црква во Канада
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1911_Првата македонска Црква во Канада

Првиот македонски црковен храм во Канада под јурисдикција на руската задгранична Црква.